SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu üyelik sözleşmesi MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından, WWW.ETICHETSPORT.COM web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.'ye ait www.etichetsport.com  internet sitesi (bundan böyle SİTE olarak anılacaktır)

SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI


SİTE ye üye olmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gerekmektedir.

Bu durum, SİTE üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı andan itibaren SİTE kullanım ve üyelik Sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

HİZMETLERİN TANIMI

SİTE, kullanım ve üyelik Sözleşmesini onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri (oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.

SİTE Üyelik Sistemi

SİTE üyesi kendisinin belirleyeceği bir "şifre" ye sahip olur.

Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir.

Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının, SİTE üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir. Bu işlem SİTE  de "login" olmak şeklinde tanımlanır.


ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, SİTE servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, SİTE tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının  MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ  ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, SİTE servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ 'nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ 'nin sorumlu olmayacağını, SİTE'de sunulan hizmetlere SİTE tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda SİTE'nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ'nin sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, SİTE servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamının kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ 'den tazminat talep etmemeyi, MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ 'den izin alınmadan SİTE  servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ'nin dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ 'nin gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail) , yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ya da havale/EFT ile ya da Kargo tahsilatı yöntemi ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, SİTE adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ 'YE  VERİLEN YETKİLER

MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. Ye ait SİTE yönetimi, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı  MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.' nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır

Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi SİTE tarafından müşteriye sunulacak başvuru formunda bulunan alanların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.

MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. , kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ., kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.'nin satışları kendi stokları ile sınırlıdır.

SİTE' de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.'ye  aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.  hatayı düzelterek ürün teslimatı  yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ., üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ., ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butona tıklamak suretiyle onaylaması gerekmektedir. MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ., üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir.

MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

VERGİLENDİRME

Bu sözleşme kapsamı dışında mevzuatta yapılacak değişikler sebebiyle, vergi oranlarında yapılacak artışlar veya yeni getirilecek vergi ve harçlar sebebiyle oluşacak mali yükümlülükler MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. 'nin sorumluluğu dışında olup aynen fiyatlara yansıtılır.


 

ÜRÜN TESLİMATI

Ürün teslimatı ile ilgili olarak SİTE' de alışveriş öncesi  6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 Tarihinde 29188 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince,  kullanıcıya önceden bildirmekle yükümlü olduğu ön bilgilendirme formunda ve mesafeli satış sözleşmesinde belirtilmiş olan hükümler geçerlidir.


ÜRÜN İADESİ


Ürün iadesi ile ilgili olarak SİTE' de alışveriş öncesi  6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 Tarihinde 29188 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince,  kullanıcıya önceden bildirmekle yükümlü olduğu ön bilgilendirme formunda ve mesafeli satış sözleşmesinde belirtilmiş olan hükümler geçerlidir.

SİTE KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SİTE' nin  defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287 - 290 maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. SİTE  kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul , beyan ve taahhüt eder.


UYGULACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki ilgili Kanun ve mevzuatlar uygulanacaktır.


YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


YÜRÜRLÜLÜK

Kullanıcı kayıt formu doldurdukta ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.FESİH

MARKET SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.